Jesteśmy przekonani, że nie warto pytać o to, jak mówić o marce i produkcie. Przede wszystkim należy pytać, jaka ma być marka lub produkt. Z tego przeświadczenia wynika unikatowy sposób pracy z marką: zarządzanie przez markę.
Zarządzanie przez markę to zdefiniowanie „co chcemy osiągnąć” i określenie „jak to zrobić”. To dwa pozornie proste pytania, ale dobra odpowiedź na nie to klucz do sukcesu. Zarządzanie przez markę to praktyczne podejście, w myśl którego to marka i jej cele, determinują wszystkie działania związane z produktem i przedsiębiorstwem. To odpowiedź na wszystkie pytania, wyraźnie wytyczone cele i określone sposoby ich realizacji.

Zarządzanie przez markę to znak firmowy oferty Sadovski Consulting.

consulting_dotWprowadzanie produktów na rynek

Co 3 minuty na światowym rynku pojawia się nowy produkt. Sukces odnosi 2 spośród 10 produktów wprowadzanych na rynek. Aby marka odniosła sukces długoterminowy, trzeba dobrze wprowadzić ją na rynek. Dzięki naszym rozwiązaniom, marki z którymi pracujemy, osiągają sukces i stają się znaczącymi graczami na rynku.

consulting_dotStrategia marki

określa, co chcemy zdobyć i jak to osiągnąć. Pracując w oparciu o autorskie narzędzie Demo Brand Construction, określamy specyfikę marki, odpowiadamy na pytanie, gdzie leży jej unikatowa siła, jej potencjał rozwoju, jej źródło zysku. Podpowiadamy również, jak wykorzystać możliwości marki, by osiągnąć wyznaczone cele. 

consulting_dotStrategia produktowa

wynika ze strategii marki. Określa, jak, za pomocą samego produktu i działań z nim związanych zmierzać do realizacji wyznaczonych celów. Strategia produktowa umożliwia takie kształtowanie produktu, by w pełni zaspokajać potrzeby klientów, a jednocześnie kształtować pożądany wizerunek marki.

consulting_dotStrategia komunikacji

określa, jak skutecznie budować wizerunek marki wyznaczony w strategii marki. Zawiera wytyczne do projektowania identyfikacji wizualnej marki oraz planowania działań promocyjnych.

consulting_dotStrategia korporacyjna, portfelowa

określa architekturę marki korporacyjnej i marek należących do korporacji. Określa zasady ich funkcjonowania i ich wzajemnych relacji. Pozwala na skuteczne zarządzanie wizerunkiem marki korporacyjnej i pozostałych marek zdefiniowanego portfela.

consulting_dotWdrożenie

Nawet najlepiej opracowana strategia marki lub strategia produktowa nie przyniesie spodziewanego efektu, jeżeli pozostanie tylko dokumentem. Doradzamy jak zaplanować proces wdrożenia strategii i jak monitorować efekty tego wdrożenia

consulting_dotCityGenotype®

unikatowa metodologia DEMO. Metodyka genotypu miasta (regionu) to autorskie podejście do zarządzania i opracowania skutecznej komunikacji dla marki miasta (regionu). To specyficzna filozofia myślenia, czym jest miasto (region) jako skomplikowany organizm (w przeciwieństwie do produktów komercyjnych).

consulting_dotANALIZA INDEKSOWA PROFILI KONSUMENTÓW

Klient otrzymuje wyczerpującą analizę grupy docelowej swojego produktu, na tle użytkowników produktów konkurencyjnych. Analizę przeprowadzamy w oparciu o narzędzia badawcze, którymi dysponuje agencja.

consulting_dotProduct Concept

Pracujemy dla Klienta jako zewnętrzny dział Research & Development - analizujemy rynek, szukamy wolnych, niezagospodarowanych przestrzeni z potencjałem i na tej bazie tworzymy koncepty nowych rozwojowych produktów. Product Concept obejmuje również regularną weryfikację produktów już stworzonych - patrzymy, jak produkt spisuje się w obliczu zmian zachodzących na rynku, jakie osiąga wyniki - i w razie konieczności - rewidujemy i aktualizujemy koncept produktu.

consulting_dotDemo Brand Audit

Demo Brand Audit to analiza stanu marki, czyli analiza zgodności zbudowanych kompetencji, atrybutu i wizerunku marki z opracowanymi wcześniej założeniami strategicznymi. Brand Audit może odbywać się raz na rok lub raz na dwa lata, w zależności od stopnia realizacji przyjętych celów dla marki i zmian w otoczeniu rynkowym.