Innowacyjne podejście

Rynek to żywioł. Pozostaje w ciągłym ruchu - rozwija się i przekształca. Zaskakuje, niepokoi, zadziwia…
Ale rynek jest przewidywalny. Dla nas.

W ciągu ponad 20 lat opracowaliśmy unikalne metody, łączące psychologię ze ścisłymi analizami rynkowymi, dzięki którym umiemy odnaleźć potencjał wzrostu dla produktu i marki. Dzięki temu możemy przewidywać trendy i lokalizować niezagospodarowane nisze. Dzięki temu możemy być dziś tam gdzie rynek będzie w przyszłości – a nie tam gdzie jest teraz.
Możemy współtworzyć produkty i marki, które spełnią potrzeby konsumenta, uprzedzą konkurencję swoją innowacyjnością i przyniosą ponadprzeciętne wyniki sprzedażowe. Możemy oddziaływać na emocje i przekładać je na wymierne korzyści.

23 lata doświadczenia

Sadovski Consulting to ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym oraz w tworzeniu marek i produktów, opracowanych zarówno dla firm komercyjnych, jak i miast oraz regionów. To ponad 100 marek, dla których opracowaliśmy strategie wprowadzenia na rynek bądź ich repozycjonowania. Skuteczne strategie produktowe i komunikacyjne. Sadovski Consulting czerpie z doświadczenia strategicznego i kreatywnego dzięki czemu może oferować unikalny produkt, który jest jednocześnie w takiej samej mierze „malowany emocjami”, jak i wynika z drobiazgowych, chłodnych kalkulacji.